STRONG: Sustainable, Target-group oriented, Resilient, and Open NGOs with Good Governance (ONG-uri durabile, orientate către grupul țintă, rezistente și deschise, cu bună guvernare)

Programul de Granturi pentru Societatea Civilă

Finanțat de Uniunea Europeană și gestionat de Human Rights House Foundation (Fundația Casa Drepturilor Omului)

Apel pentru Propuneri de Proiecte

Termen limită pentru depunerea cererilor: 31 Ianuarie 2022, ora 17:00 CET

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, Belarusian, Georgian, Romanian (Moldova), Russian, and Ukrainian.

Programul de Granturi pentru Societatea Civilă sprijină proiectele conduse de societatea civilă, menite să consolideze comunicarea și implicarea cetățenilor în comunitățile în care locuiesc, precum și să promoveze implicarea în dialogul dintre societatea civilă și părțile interesate relevante, de la nivel național și internațional.

Proiectele câștigătoare vor promova cel puțin una dintre următoarele subiecte: libertatea de exprimare, asociere și întrunire și dreptul de a fi apărători ai drepturilor omului.

Programul de Granturi pentru Societatea Civilă are două căi de solicitare: granturi de valoare mică (finanțare de până la 10.000 EUR în finanțare) și granturi de valoare mare (finanțare de până la 20.000 EUR).

Eligibilitatea proiectului:

 • Programul de granturi pentru societatea civilă oferă sprijin parteneriatelor cu organizațiile societății civile.
  • Cererile pentru granturile de valoare mică trebuie să includă cel puțin două organizații ale societății civile, dintre care una trebuie să fie membru al organizației Human Rights House (Casa pentru Drepturile Omului). (În cazul implementării proiectului în Republica Moldova, cerința de a fi membru al Human Rights House nu se aplică, deoarece această organizație nu are prezență locală)
  • Cererile pentru granturile de valoare mare trebuie să includă cel puțin trei organizații ale societății civile din cel puțin două țări și una dintre organizațiile solicitante trebuie să fie membru al organizației Human Rights House (Casa pentru Drepturile Omului).
 • Proiectele trebuie să conțină cel puțin una dintre următoarele componente:
  • Promovarea libertăților de exprimare, asociere, întrunire și a dreptului de a fi apărător al drepturilor omului prin implicarea în dialogul dintre societatea civilă și părțile interesate relevante la nivel național și internațional;
  • Comunicarea și implicare cu cetățenii și comunitățile.
  • Proiectele sprijinite în cadrul solicitării de granturi de valoare mare trebuie să fie implementate în cel puțin două țări.

Țările eligibile:

 • Cererile vor fi acceptate din partea solicitanților din Armenia, Republica Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. 

Eligibilitatea solicitantului:

Organizațiile societății civile din țările eligibile pot solicita subvenții în cadrul următorilor parametri:

 • Organizațiile solicitante pot fi înregistrate sau neînregistrate. Totuși, acestea trebuie să poată demonstra capacitatea de a implementa proiectul în țara sau țările de desfășurare a proiectului.
 • Organizațiile eligibile pot include, de asemenea, organizații de bază, inițiative civice și/sau organizații de media independente.
 • Programul de Granturi pentru Societatea Civilă nu finanțează persoane fizice.
 • Cel puțin una dintre organizațiile solicitante trebuie să fie membru al organizației Human Rights House (Casa pentru drepturile omului). (Cu excepția cazului în care proiectul va fi implementat în Moldova)
 • Organizațiile societății civile pot depune o singură cerere în calitate de solicitant principal. Cu toate acestea, ele pot fi parteneri într-un număr nelimitat de cereri la Programul de Granturi pentru Societatea Civilă.

Human Rights Houses (Casele pentru drepturile omului), organizațiile politice, organizațiile religioase, partidele politice și persoanele fizice nu sunt eligibile pentru finanțare. 

Tipul proiectelor care pot fi finanțate în cadrul Programului de Granturi pentru Societatea Civilă:

 • Cercetarea, analiza și implicarea în formularea politicilor; implementarea, monitorizarea și analiza acestora, inclusiv implicarea în cadrul programelor și strategiilor naționale și regionale pentru drepturile omului;
 • Activitățile de monitorizare, de supraveghere, raportarea cu privire la politicile în domeniul drepturilor omului și la procesele decizionale, implementarea, armonizarea cadrului legal și gestionarea resurselor publice cu privire la drepturile omului;
 • Promovarea rețelelor, a forurilor de coordonare, a platformelor etc. pentru efectuarea analizelor sectoriale comune și pentru formularea și implementarea planurilor de acțiune privind cele 4 drepturi fundamentale;
 • Facilitarea schimbului de experiență și cunoștințe între OSC-uri la mai multe niveluri și sectoare (între OSC-urile țărilor țintă, inclusiv OSC-uri care nu activează în domeniul drepturilor omului), inclusiv prin dezvoltarea de instrumente și materiale de informare și comunicare, schimburi de experiență și schimb de bune practici, seminarii de învățare reciprocă, înfrățire între OSC-uri, dezvoltarea și furnizarea instruirilor;
 • Promovarea implicării cetățenilor și a comunităților prin organizarea de festivaluri, expoziții, evenimente, acțiuni comunitare;
 • Identificarea intereselor, nevoilor și preocupărilor cu privire la drepturile omului din circumscripțiile electorale, inclusiv prin sondaje de opinie, încadrarea problemelor și comunicarea cu instituțiile guvernamentale la diferite niveluri; dezvoltarea și prezentarea unei voci unite și implicarea într-un dialog constructiv cu diferiți actori, utilizând și mass-media într-un mod constructiv și eficient.

Exemple de proiecte care nu vor fi finanțate:

 • Evenimente unice
 • Sprijin pentru partidele politice 

Finanțare disponibilă:

Programul de granturi pentru Societatea Civilă acceptă cereri pentru proiecte cu termenul de desfășurare până la 12 luni și sumele maxime de:

 • 000 EURO pentru granturi de valoare mică
 • 000 EURO pentru granturi de valoare mare

Criterii de selecție:

Se va acorda prioritate proiectelor care:

 • Implică organizații mai mici, periferice
 • Se concentrează asupra drepturilor femeilor, drepturilor minorităților, drepturilor persoanelor LGBT și asupra avocaților pentru drepturile omului.
 • Include organizații din afara sectorului drepturilor omului. 

Modul de aplicare

Formularele pentru aplicare complete, care includ Descrierea Narativa, Planul de  Acțiuni și Bugetul (utilizând formularele tip HRHF) vor fi depuse prin portalul de gestionare a granturilor HRHF: hrhf.smapply.org.

Formularele pentru aplicare pot fi solicitate la adresa grants@humanrightshouse.org.

Procesul de Evaluare

Procesul de evaluare va dura până la 10 săptămâni și va presupune și comunicarea cu solicitanții.

Întrebări?

Organizațiile aplicante sunt invitate șă transmită întrebări în una din limbile Engleză, Rusă, Armenească, Belorusă, Georgiană, Română  la emailul Fundației HRHF grants@humanrightshouse.org până pe data de 24 Ianuarie 2022.

Fundația HRHF va organiza o sesiune de informare online pe 25 Ianuarie 2022, la ora 12.00 Geneva / 13.00 Kiev/ 15.00 Yerevan și va răspunde la toate întrebările referitor la propunerile de proiect, lista documentelor necesare sau alte subiecte relevante acestui apel pentru propuneri de proiecte.

Sesiunea de Informare Online se va desfășura în Limba Engleză cu traducere simultană în Limba Rusă.

Pentru înregistrare la sesiune urmați acest link: https://humanrightshouse-org.zoom.us/webinar/register/WN_oYiX9otoR4mxSAPFMpb6cQ.