“Prava branitelja ljudskih prava”

Prava branitelja ljudskih prava je projekt Human Rights House Foundationa i Kuća ljudskih prava iz 2018. godine.

“Prava branitelja ljudskih prava”  ima za cilj promicati razumijevanje međunarodnih standarda za zaštitu i osnaživanje branitelja ljudskih prava.

Kako bi implementacija standarda bila učinkovita, izuzetno je važno da branitelji ljudskih prava poznaju i razumiju vlastita ljudska prava.

Projekt Prava branitelja ljudskih prava pridonosi promicanju i izgradnji razumijevanja međunarodnih standarda i pruža jasan, dostupan i ciljani uvid u standarde i kontekst koji ih okružuje.

U sklopu projekta, HRHF je razvila alate i sredstva koje branitelji ljudskih prava mogu koristiti za diseminaciju standarda na nacionalnoj razini, suradnju s institucijama i pozivanje država da preuzmu odgovornost za međunarodno preuzete obveze, kao i za poticaj na raspravu o važnosti branitelja ljudskih prava i njihovog rada.

Alati i sredstva

Ova sredstva su dostupna za preuzimanje, tiskanje i distribuciju, te za dijeljenje na mreži.

Publikacija: standardi, analiza i kontekst

“Publikacija Prava branitelja ljudskih prava obuhvaća 16 standarda temeljenih na sadržaju značajnih rezolucija povezanih s braniteljima ljudskih prava i njihovim radom, koje su usvojili Ujedinjeni narodi i Vijeće Europe te sažima glavne odrednice svakog standarda navedenog u rezolucijama.”

Preuzmite publikaciju “Prava branitelja ljudskih prava”.

Poster

Poster Prava branitelja ljudskih prava promiče 16 međunarodnih standarda navedenih u publikaciji. Cilj mu je pomoći promicanju i podizanju svijesti o tim standardima. 

Preuzmi poster Prava branitelja ljudskih prava.

Razglednice

Razglednice Prava branitelja ljudskih prava su alat za promicanje i podizanje svijesti o standardima koji su najrelevantniji za određenu zemlju ili situaciju. Oni su dizajnirani za ispis u A6 formatu, ali funkcioniraju i u drugim veličinama. Razglednice s pet najistaknutijih standarda dostupne su za preuzimanje u nastavku, iako na zahtjev možemo dostaviti razglednice za bilo koje od 16 standarda sadržanih u knjižici.

Preuzmi razglednicu za