Separator

Latest

October 31, 2022

Reconnecting in times of crises: House Treff 2022

For three days in September, representatives of the network of Human Rights Houses met in Vilnius, Lithuania for House Treff 2022. This event marked the first time that the Houses were able to reconnect in-person following several years of unprecedented world events. Together, they discussed how the network can address the impact of these world events and meet common challenges together.

September 19, 2022

HRHF Annual Report 2021

In 2021, Human Rights House Foundation and the network of Human Rights Houses worked in partnership to meet human rights challenges across Europe from the Thames to the Caspian. Find out how we did this and continued our work together to advance human rights at home and abroad.

September 1, 2022

Defending human rights together for three decades: the very first Human Rights House celebrates its 30th anniversary

On 1st September 2022, the very first Human Rights House – Human Rights House Oslo – was finally able to celebrate its 30th anniversary following a delay due to the pandemic and a change of premises.

June 28, 2022

Uheldige endringer i visumpraksis for russiske borgere bør reverseres

Human Rights House Foundation og flere norske organisasjoner oppfordrer justisministeren til å sørge for at Norge har en fleksibel visumpraksis som gir rom for at russiske borgere som er utsatt for økt press fra myndighetene får visum.

May 12, 2022

Regjeringen må øke støtten til de som kjemper for menneskerettighetene

Krigen mot Ukraina har vist at frihet, demokrati og menneskerettigheter ikke kan tas for gitt. Det er verdier som må kjempes for. Menneskerettighetsforkjempere verden over risikerer livet for disse verdiene hver dag. Bare i 2021 ble minst 358 aktivister drept.

October 28, 2021

Statsbudsjettet 2022: Styrket FN, sivilt samfunn, menneskerettighetsforsvarere, med vekt på Europa

Over en rekke år har vi sett at gapet mellom internasjonale standarder og nasjonal etterlevelse av menneskerettigheter blir større. Les HRHFs anbefalinger til Utenriks- og forsvarskomiteen nedenfor.

October 7, 2021

Innspill til den nye regjeringens utenrikspolitikk

Respekten for og nasjonal etterlevelse av menneskerettighetene og de internasjonale mekanismene som skal ivareta dem er blitt svekket de siste ti-årene. Les HRHFs anbefalinger til Norges nye regjeringsplattform.

April 28, 2021

HRHF Annual Report 2020

2020 was a year of unprecedented challenges in the wake of COVID-19. In our annual report, discover how Human Rights House Foundation and the network of Human Rights Houses adapted to meet these new challenges and continue our work together to advance human rights at home and abroad.

July 15, 2020

HRHF Annual Report 2019/20

Discover in our 2019/20 annual report how Human Rights House Foundation protected and advanced the rights of human rights defenders, strengthened independent civil society, and supported a strong, active network of Human Rights Houses.