Separator

Latest

April 28, 2023

HRHF Annual Report 2022

2022 was a year of unprecedented assaults on human rights stemming from Russia’s full-scale invasion of Ukraine. More than ever, the Network of Human Rights Houses came together to strengthen and advance human rights. Read our 2022 Annual Report.

April 20, 2023

New Human Rights House established in Banja Luka

Human Rights House Banja Luka has joined the network of Human Rights Houses as its newest member. The House will play a crucial role in promoting and protecting human rights in Bosnia and Herzegovina and the wider region.

September 19, 2022

HRHF Annual Report 2021

In 2021, Human Rights House Foundation and the network of Human Rights Houses worked in partnership to meet human rights challenges across Europe from the Thames to the Caspian. Find out how we did this and continued our work together to advance human rights at home and abroad.

May 12, 2022

Regjeringen må øke støtten til de som kjemper for menneskerettighetene

Krigen mot Ukraina har vist at frihet, demokrati og menneskerettigheter ikke kan tas for gitt. Det er verdier som må kjempes for. Menneskerettighetsforkjempere verden over risikerer livet for disse verdiene hver dag. Bare i 2021 ble minst 358 aktivister drept.

October 28, 2021

Statsbudsjettet 2022: Styrket FN, sivilt samfunn, menneskerettighetsforsvarere, med vekt på Europa

Over en rekke år har vi sett at gapet mellom internasjonale standarder og nasjonal etterlevelse av menneskerettigheter blir større. Les HRHFs anbefalinger til Utenriks- og forsvarskomiteen nedenfor.

October 7, 2021

Innspill til den nye regjeringens utenrikspolitikk

Respekten for og nasjonal etterlevelse av menneskerettighetene og de internasjonale mekanismene som skal ivareta dem er blitt svekket de siste ti-årene. Les HRHFs anbefalinger til Norges nye regjeringsplattform.

April 28, 2021

HRHF Annual Report 2020

2020 was a year of unprecedented challenges in the wake of COVID-19. In our annual report, discover how Human Rights House Foundation and the network of Human Rights Houses adapted to meet these new challenges and continue our work together to advance human rights at home and abroad.

July 15, 2020

HRHF Annual Report 2019/20

Discover in our 2019/20 annual report how Human Rights House Foundation protected and advanced the rights of human rights defenders, strengthened independent civil society, and supported a strong, active network of Human Rights Houses.

April 3, 2020

Concerns about responses by state authorities to the global COVID-19 crisis

The network of Human Rights Houses is concerned by recent actions on the part of state authorities across western and eastern Europe, the western Balkans, and the Caucasus in response to the escalating COVID-19 crisis. These actions, taken to combat the rising number of infections and deaths associated with COVID-19, raise questions about states’ commitments to civic freedoms and human rights.