Mr. DaddachStyret i Raftostiftelsen har besluttet å tildele Thorolf Raftos minnepris for 2002 til Sidi Mohammed Daddach, Vest-Sahara. Raftostiftelsen ønsker med denne prisen å støtte saharawienes kamp for menneskerettigheter og selvbestemmelse. (27 October 2002)

 

 

(PDF-version of this document)

Sidi Mohammed Daddach er et sterkt symbol for sitt folks lidelseshistorie og deres kamp for uavhengighet. Han fremstår som en moderat stemme som bygger broer for fremtiden. Til tross for å ha tilbragt mer enn halve livet som samvittighetsfange, har Daddach aldri gitt opp kampen for menneskets rettigheter og verdighet.

I november 1975, rett før kolonimakten Spania trakk seg ut, ble Vest-Sahara invadert, og Marokko okkuperte landet. Den internasjonale domstolen i Haag avviste i oktober 1975 Marokkos territoriale krav på Vest-Sahara og slo samtidig fast saharawienes rett til selv å bestemme sin politiske tilhørighet. FN bekreftet dette i 1991 ved Sikkerhetsrådets resolusjon 690 og la fram en fredsplan hvor en folkeavstemning var et sentralt element. Som ledd i dette ble FN-personell utplassert i området samme høst. I dag, mer enn elleve år senere, er situasjonen fremdeles fastlåst fordi Marokko ikke har akseptert FNs krav.

Sidi Mohammed Daddach har i klare ordelag fordømt det kolonialistiske styret som Marokko har påtvunget folket i Vest-Sahara. Han har påpekt grove brudd på menneskerettighetene, ikke minst situasjonen for de politiske fangene og skjebnen til de mange hundre saharawierne som er ’forsvunnet’ siden 1975.

Daddach, som nå er 45 år gammel, er den saharawi som har sittet lengst i fangenskap, til sammen 24 år. Han ble først dømt til døden, men dommen ble senere omgjort til livsvarig fengsel. Daddach nektet å søke om benåding, men gjennomførte derimot flere sultestreiker med krav om at alle politiske fanger skulle løslates, og at skjebnen til de mange ”forsvunne” skulle bli kjent. Amnesty International anerkjente Daddach som samvittighetsfange i 1997, og etter press fra menneskerettighetsorganisasjoner i Vest-Sahara og internasjonalt ble han løslatt 7. november 2001.

Etter løslatelsen har Daddach fortsatt kampen i det okkuperte Vest-Sahara. Marokko har i den senere tid arrestert flere av aktivistene rundt Daddach og stengt kontorene til ulike menneskerettighetsorganisasjoner. Hjemmet hans i Laayoune er nå et samlingssted for disse organisasjonene.

Raftostiftelsen oppfordrer norske myndigheter til å engasjere seg sterkere for å finne en løsning på konflikten og understreker at den bare kan løses ved at det saharawiske folket blir hørt gjennom en fri, åpen og rettferdig folkeavstemning.

For videre informasjon kontakt:
Styreleder i Raftostiftelsen
Arne L Lynngård
Mob. 95152290
Tlf. (j) 55599113
Tlf. (p) 55244202
Mail arne@bts.no / arlynga@online.no

Koordinator,
Støttekomiteen for Vest- Sahara
Ronny Hansen
Tel: 92 80 86 07
Epost: ronh@online.no