Menneskerettigheter i klemme – kampen mot terrorisme og dens konsekvenser, seminar 21 mars. Seminar arrangert av Det norske menneskerettighetshuset torsdag den 21. mars 2002
Påmelding: Eirik Welo: 23 30 11 00 snarest / seminaravgift kr. 100 (inkl. lunsj)
Sted: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Grønlandsleiret 25 (inngang fra Platous gate)

Terrorisme rammer først og fremst demokratiske stater, men opererer på siden av alle demokratiske spilleregler. Dette paradokset er utgangspunkt for et seminar som vil belyse hvordan demokratiske stater kan bekjempe internasjonal terrorisme uten å gå på akkord med viktige demokratiske grunnprinsipper om rettssikkerhet og menneskerettigheter.

09:00-09:15 Innledning ved Bjørn Engesland (Generalsekretær, Den norske Helsingforskomite)


09:15-09:45 Hva er terrorisme? Kort begrepsanalyse og historikk

Tore Bjørgo (Forsker, NUPI)


09:45-10:45 Verden etter 11. september

Nils Butenschøn (Direktør for Institutt for menneskerettigheter, UiO)

Nils Morten Udgaard (Utenriksredaktør, Aftenposten)

Espen Barth Eide (Forsker, NUPI)


10:45-11:00 Kaffepause


11:00-12:00 Konsekvenser for ytringsfrihet

Nazneen Khan (Journalist, NTB)

Rune Ottosen (Forsker, JBI, Høyskolen i Oslo)

Per Egil Hegge (Redaktør, Aftenposten)

 

12:00-13:00 Konsekvenser for rettssikkerhet

Jørn Holme (Statssekretær, Justisdepartementet)

Nora Sveaass (Generalsekretær, International Society for Health and Human Rights) 

Petter Eide (Generalsekretær, Amnesty International Norge)

Gunnar Karlsen (Assisterende generalsekretær, Den norske Helsingforskomite)

13:00-14:00 Lunsj i NUPIs kantine

14:00-15:30 Utfordringer og tiltak

Jørn Holme (Statssekretær, Justisdepartementet)

Nils Butenschøn (Direktør for Institutt for menneskerettigheter, UiO)

Bjørn Engesland (Generalsekretær i Den norske Helsingforskomite)

Petter Eide (Generalsekretær, Amnesty International Norge)

  * med forbehold