PRESSEMELDING: -SITUASJONEN TIL DEN SIVILE BEFOLKNINGEN I KJØLVANNET AV EN EVENTUELL KRIG

Amnesty International Norge, Den norske Helsingforskomité, Den norske lægeforenings utvalg for menneskerettigheter, Den norske Psykologforening, Den Norske Tibetkomiteen, Det norske råd for kurdernes rettigheter, Flyktningerådet, Human-Etisk Forbund, International Society for Health and Human Rights, Landsorganisasjonen (LO), Mellomkirkelig Råd, Norsk Misjon i Øst, Norsk Organisasjon for Asylsøkere, Norsk PEN, Redd Barna og Stiftelsen menneskerettighetshuset  er opptatt av menneskerettigheter og humanitær bistand.

Organisasjonene uttrykker bekymring for sivilbefolkningen i Irak og oppfordrer norske myndigheter til aktivt å bidra til at situasjonen for flyktninger, internt fordrevne  og sårbare grupper ivaretas på best mulig måte dersom det blir krig. Under Saddam Husseins regime har landet bl.a. gjennomgått to kriger og 12 år med sanksjoner. Befolkningen lider nå under ødelagt infrastruktur, alvorlig mangel på rent vann, på helsestell og nødvendige legemidler. En majoritet av befolkningen er totalt avhengig av matrasjoner.

Allerede nå har Irak det høyeste antall internt fordrevne i Midtøsten, og faren for at nye grupper skal drives på flukt er meget stor. Vi er informert om at noen av nabolandene vurderer å stenge grensen for irakiske flyktninger. Vi vil derfor oppfordre den norske regjering til å understreke det moralske ansvaret hos alle land til å handle i tråd med flyktningkonvensjonen, holde grensene åpne og gi beskyttelse til flyktninger. Det kan dreie seg om en stor gruppe mennesker som etter lang tids usikkerhet vil stå overfor en ny og ekstremt vanskelig situasjon.

Vi vil også oppfordre det internasjonale samfunn til å sikre støtte og beskyttelse av utsatte deler av befolkningen mot eventuelle angrep fra irakiske styrker. Vi er særlig bekymret for den kurdiske minoriteten og shia-muslimske grupper. Det internasjonale samfunnet må sikre at  midler stilles til disposisjon, slik at FN-organisasjonene o.a. kan gjøre de nødvendige forberedelser for å hjelpe utsatte grupper i sivilbefolkningen og skaffe dem husly, legemidler, vann og mat samt gassmasker og vaksine mot kjemiske og biologiske angrep. Videre må flyktningenes psykososiale behov ivaretas på best mulig måte. Vi vil presisere den viktige rollen som humanitære og menneskerettighetsorganisasjoner har i et slikt arbeid og understreke betydningen av at disse organisasjoner sikres mulighet for å gjennomføre sitt arbeid og at media gis fri adgang, også til Nord- og Sør-Irak.

Norge har vist stor vilje til fredsbygging og rekonstruksjon etter krig. Nå er det av den største betydning å være forberedt hvis en stor humanitær katastrofe er i anmarsj.

Kontaktperson:
Raymond Johansen, Flyktningerådet