Առաջարկների հրավեր – Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը

ՈւԺԵՂ. կայուն, թիրախային խմբերի ուղղվածություն ունեցող, դիմացկուն և լավ կառավարմամբ բաց ՀԿներ 

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր 

Ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից և կառավարվում է Մարդու իրավունքների տուն հիմնադրամի (Human Rights House Foundation) կողմից

Առաջարկների հրավեր

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2021 թվականի հունվարի 8, ժ․ 17:00 CET

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, GeorgianRomanian, and Ukrainian.

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը: Հաջողված ծրագրերը կնպաստեն հետևյալներից առնվազն մեկին՝ խոսքի, միավորումների և հավաքների ազատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունք: Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ունի երկու դիմելու եղանակ` փոքր դրամաշնորհներ (մինչև 10,000 եվրո ֆինանսավորմամբ) և մեծ դրամաշնորհներ (մինչև 20,000 եվրո ֆինանսավորմամբ):

Ծրագրին մասնակցելու իրավունակություն`

 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը աջակցություն է տրամադրում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործընկերություններին։
  • Փոքր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն, որոնցից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ (Մոլդովայում իրականացվող ծրագրերի համար դիմումները չեն պահանջում Մարդու իրավունքների տան անդամի մասնակցություն, քանի որ, ներկայում Մարդու իրավունքների տուն Մոլդովայում չկա):
  • Խոշոր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու երկրներից առնվազն երեք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (Հայաստան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ռուսաստան կամ Ուկրաինա) և դիմող կազմակերպություններից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ:
 • Ծրագրերը պետք է ունենան հետևյալ բաղադրիչներից մեկը`
  • Խթանել խոսքի, միավորումների, հավաքների ազատությունները և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունքը քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության միջոցով՝ ազգային և միջազգային մակարդակով,
  • Իրազեկում և ներգրավում քաղաքացիների և համայնքների հետ,
  • Մեծ դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում աջակցվող ծրագրերը պետք է իրականացվեն մեկից ավելի երկրներում:

Իրավունակ երկրներ`

 • Հայտերը կընդունվեն Հայաստանում հայտատուների իրավունակ խմբերից: 

Հայտատուի իրավունակություն`

Իրավունակ երկրների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են դիմել դրամաշնորհների համար հետևյալ բնութագրերով`

 • Դիմող կազմակերպությունները կարող են լինել գրանցված կամ չգրանցված: Սակայն, նրանք պետք է կարողանան ցույց տալ ծրագրի իրականացման երկրում կամ երկրներում նախագիծն իրականացնելու կարողություն,
 • Իրավասու կազմակերպությունները կարող են ներառել նաև համայնքային կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և/կամ անկախ լրատվական կազմակերպություններ,
 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը չի ֆինանսավորում անհատներին,
 • Հայտատու կազմակերպություններից առնվազն մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ,
 • Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են միայն մեկ դիմում ներկայացնել, որպես հիմնական հայտատու: Սակայն, նրանք կարող են գործընկեր լինել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի անսահմանափակ թվով դիմումներում,
 • Մարդու իրավունքների տները, քաղաքական կազմակերպությունները, կրոնական կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունները և անհատները ֆինանսավորման իրավունակ չեն: 

Ծրագրերի տեսակներ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում`

 • Քաղաքականության ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ներգրավում քաղաքականության ձևավորման, իրականացման, մոնիտորինգի և վերլուծության գործընթացներում, ներառյալ ներգրավումը մարդու իրավունքների ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի և ռազմավարությունների մեջ,
 • Մոնիտորինգ, վերահսկողական գործունեություն, մարդու իրավունքների քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացների, հանրային ռեսուրսների կառավարման իրականացման և օրենսդրության վերաբերյալ զեկուցում,
 • Ցանցերի, համակարգման համաժողովների, հարթակների և այլնի խթանում` համատեղ ոլորտային վերլուծություն ձեռնարկելու և 4 հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ գործողությունների ծրագրեր ձևավորելու և իրականացնելու համար,
 • Բազմաթիվ մակարդակներում և ոլորտներում ՔՀԿ-ների միջև փորձի և գիտելիքների փոխանակման աջակցություն (թիրախային երկրների ՔՀԿ-ների շրջանում, ներառյալ մարդու իրավունքներով չզբաղվող ՔՀԿ-ները), ներառյալ տեղեկատվության և հաղորդակցության գործիքների և նյութերի մշակումը, փորձի և լավագույն գործելակերպերի փոխանակումը, գործընկերների հետ փոխադարձ ուսուցման սեմինարները, ՔՀԿ-ների միջև թվինինգը, դասընթացների մշակումն ու մատուցումը,
 • Քաղաքացիների և համայնքների ներգրավվածության խթանում համայնքային փառատոնների, ցուցահանդեսների, միջոցառումների, ակցիաների միջոցով,
 • Մարդու իրավունքների շահերի, ընտրողների ընտրության կարիքների և մտահոգությունների բացահայտում, այդ թվում՝ սոցհարցումների միջոցով, հարցերի ձևակերպում և տարբեր մակարդակներով կառավարություններին ներկայացում, համատեղ տեսակետների մշակում և ներկայացում և ներգրավում տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ կառուցողական երկխոսության մեջ՝ կառուցվածքային և արդյունավետ կերպով օգտագործելով նաև լրատվամիջոցները:

Ծրագրերի օրինակներ, որոնք չեն ֆինանսավորվի`

 • Մեկանգամյա իրադարձություններ
 • Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին 

Հասանելի ֆինանսավորում`

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ընդունում է մինչև 12 ամիս տևողությամբ ծրագրերի հայտեր և մինչև հետևյալ գումարների չափով`

 • 10,000 եվրո փոքր դրամաշնորհների համար
 • 20,000 եվրո մեծ դրամաշնորհների համար

Ընտրության չափանիշներ`

Նախապատվությունը կտրվի այն նախագծերին, որոնք`

 • Ավելի փոքր կազմակերպություններ են ներգրավում ծայրամասերից,
 • Կենտրոնանում են կանանց, փոքրամասնությունների, ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների և իրավապաշտպան փաստաբանների վրա,
 • Ներառում են մարդու իրավունքների ոլորտից դուրս գտնվող կազմակերպություններ:

Ինչպես դիմել

Դիմումի ձևաթղթերի կամար կարելի է դիմել` grants@humanrightshouse.org:

Լրացված դիմումները, որոնք ներառում են դիմում (Հավելված 1) անգլերենով կամ հայերենով (Հավելված 2) և աշխատանքային պլան (Հավելված 3), պետք է ներկայացվեն grants@humanrightshouse.org:

 • Փոքր դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Փոքր դրամաշնորհ»:
 • Մեծ դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Մեծ դրամաշնորհ»:

Հարցե՞ր:

Հարցերի և վիրտուալ տեղեկատվական աշխատաշրջանների վերաբերյալ տեղեկատվության համար դիմեք HRHF՝ grants@humanrightshouse.org:

Latest

January 27, 2021

Патрабуем неадкладнага перагляду прысудаў і вызвалення 31 палітычнага зняволенага

Пераслед гэтых асобаў носіць палітычна матываваны характар, а самі асобы з’яўляюцца палітычнымі зняволенымі.

January 27, 2021

Спыніць ціск на арганізацыі грамадзянскай супольнасьці ў сувязі з рэалізацыяй іх права на доступ да фінансаваньня

21 студзеня Дэпартамэнт фінансавых расследаваньняў Камітэту дзяржаўнага кантролю распачаў праверку Асьветніцкай праваабарончай установы “Офіс па правах людзей з інваліднасьцю”.

January 27, 2021

House-to-House 2021: Call for applications

Human Rights House Foundation announces a call for applications to House-to-House Project Fund 2021. HRHF welcomes all Human Rights Houses, their member organisations as well as organisations and actors from outside of the network to apply for funding.