Առաջարկների հրավեր – Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը

ՈւԺԵՂ. կայուն, թիրախային խմբերի ուղղվածություն ունեցող, դիմացկուն և լավ կառավարմամբ բաց ՀԿներ 

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր 

Ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից և կառավարվում է Մարդու իրավունքների տուն հիմնադրամի (Human Rights House Foundation) կողմից

Առաջարկների հրավեր

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2021 թվականի հունվարի 8, ժ․ 17:00 CET

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, GeorgianRomanian, and Ukrainian.

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը: Հաջողված ծրագրերը կնպաստեն հետևյալներից առնվազն մեկին՝ խոսքի, միավորումների և հավաքների ազատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունք: Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ունի երկու դիմելու եղանակ` փոքր դրամաշնորհներ (մինչև 10,000 եվրո ֆինանսավորմամբ) և մեծ դրամաշնորհներ (մինչև 20,000 եվրո ֆինանսավորմամբ):

Ծրագրին մասնակցելու իրավունակություն`

 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը աջակցություն է տրամադրում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործընկերություններին։
  • Փոքր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն, որոնցից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ (Մոլդովայում իրականացվող ծրագրերի համար դիմումները չեն պահանջում Մարդու իրավունքների տան անդամի մասնակցություն, քանի որ, ներկայում Մարդու իրավունքների տուն Մոլդովայում չկա):
  • Խոշոր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու երկրներից առնվազն երեք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (Հայաստան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ռուսաստան կամ Ուկրաինա) և դիմող կազմակերպություններից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ:
 • Ծրագրերը պետք է ունենան հետևյալ բաղադրիչներից մեկը`
  • Խթանել խոսքի, միավորումների, հավաքների ազատությունները և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունքը քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության միջոցով՝ ազգային և միջազգային մակարդակով,
  • Իրազեկում և ներգրավում քաղաքացիների և համայնքների հետ,
  • Մեծ դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում աջակցվող ծրագրերը պետք է իրականացվեն մեկից ավելի երկրներում:

Իրավունակ երկրներ`

 • Հայտերը կընդունվեն Հայաստանում հայտատուների իրավունակ խմբերից: 

Հայտատուի իրավունակություն`

Իրավունակ երկրների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են դիմել դրամաշնորհների համար հետևյալ բնութագրերով`

 • Դիմող կազմակերպությունները կարող են լինել գրանցված կամ չգրանցված: Սակայն, նրանք պետք է կարողանան ցույց տալ ծրագրի իրականացման երկրում կամ երկրներում նախագիծն իրականացնելու կարողություն,
 • Իրավասու կազմակերպությունները կարող են ներառել նաև համայնքային կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և/կամ անկախ լրատվական կազմակերպություններ,
 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը չի ֆինանսավորում անհատներին,
 • Հայտատու կազմակերպություններից առնվազն մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ,
 • Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են միայն մեկ դիմում ներկայացնել, որպես հիմնական հայտատու: Սակայն, նրանք կարող են գործընկեր լինել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի անսահմանափակ թվով դիմումներում,
 • Մարդու իրավունքների տները, քաղաքական կազմակերպությունները, կրոնական կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունները և անհատները ֆինանսավորման իրավունակ չեն: 

Ծրագրերի տեսակներ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում`

 • Քաղաքականության ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ներգրավում քաղաքականության ձևավորման, իրականացման, մոնիտորինգի և վերլուծության գործընթացներում, ներառյալ ներգրավումը մարդու իրավունքների ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի և ռազմավարությունների մեջ,
 • Մոնիտորինգ, վերահսկողական գործունեություն, մարդու իրավունքների քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացների, հանրային ռեսուրսների կառավարման իրականացման և օրենսդրության վերաբերյալ զեկուցում,
 • Ցանցերի, համակարգման համաժողովների, հարթակների և այլնի խթանում` համատեղ ոլորտային վերլուծություն ձեռնարկելու և 4 հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ գործողությունների ծրագրեր ձևավորելու և իրականացնելու համար,
 • Բազմաթիվ մակարդակներում և ոլորտներում ՔՀԿ-ների միջև փորձի և գիտելիքների փոխանակման աջակցություն (թիրախային երկրների ՔՀԿ-ների շրջանում, ներառյալ մարդու իրավունքներով չզբաղվող ՔՀԿ-ները), ներառյալ տեղեկատվության և հաղորդակցության գործիքների և նյութերի մշակումը, փորձի և լավագույն գործելակերպերի փոխանակումը, գործընկերների հետ փոխադարձ ուսուցման սեմինարները, ՔՀԿ-ների միջև թվինինգը, դասընթացների մշակումն ու մատուցումը,
 • Քաղաքացիների և համայնքների ներգրավվածության խթանում համայնքային փառատոնների, ցուցահանդեսների, միջոցառումների, ակցիաների միջոցով,
 • Մարդու իրավունքների շահերի, ընտրողների ընտրության կարիքների և մտահոգությունների բացահայտում, այդ թվում՝ սոցհարցումների միջոցով, հարցերի ձևակերպում և տարբեր մակարդակներով կառավարություններին ներկայացում, համատեղ տեսակետների մշակում և ներկայացում և ներգրավում տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ կառուցողական երկխոսության մեջ՝ կառուցվածքային և արդյունավետ կերպով օգտագործելով նաև լրատվամիջոցները:

Ծրագրերի օրինակներ, որոնք չեն ֆինանսավորվի`

 • Մեկանգամյա իրադարձություններ
 • Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին 

Հասանելի ֆինանսավորում`

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ընդունում է մինչև 12 ամիս տևողությամբ ծրագրերի հայտեր և մինչև հետևյալ գումարների չափով`

 • 10,000 եվրո փոքր դրամաշնորհների համար
 • 20,000 եվրո մեծ դրամաշնորհների համար

Ընտրության չափանիշներ`

Նախապատվությունը կտրվի այն նախագծերին, որոնք`

 • Ավելի փոքր կազմակերպություններ են ներգրավում ծայրամասերից,
 • Կենտրոնանում են կանանց, փոքրամասնությունների, ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների և իրավապաշտպան փաստաբանների վրա,
 • Ներառում են մարդու իրավունքների ոլորտից դուրս գտնվող կազմակերպություններ:

Ինչպես դիմել

Դիմումի ձևաթղթերի կամար կարելի է դիմել` grants@humanrightshouse.org:

Լրացված դիմումները, որոնք ներառում են դիմում (Հավելված 1) անգլերենով կամ հայերենով (Հավելված 2) և աշխատանքային պլան (Հավելված 3), պետք է ներկայացվեն grants@humanrightshouse.org:

 • Փոքր դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Փոքր դրամաշնորհ»:
 • Մեծ դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Մեծ դրամաշնորհ»:

Հարցե՞ր:

Հարցերի և վիրտուալ տեղեկատվական աշխատաշրջանների վերաբերյալ տեղեկատվության համար դիմեք HRHF՝ grants@humanrightshouse.org:

Latest

July 15, 2021

CSP: International community should immediately and strongly react to a new massive wave of repression against civil society in Belarus

We, the undersigned organisations, members of the Civic Solidarity Platform, with increasing pain and anger have witnessed the assault over the past year by the de facto Belarusian authorities on democratically-minded persons, independent media, civil society organisations and professionals that defend human rights, such as lawyers.

July 15, 2021

International standards and mechanisms must protect all lawyers regardless of Bar membership

On 8 July 2021, Human Rights House Foundation joined six other civil society organisations in an exchange of views with the Council of Europe’s (CoE’s) Committee of Ministers’ group of rapporteurs on legal co-operation on the protection and promotion of the work of lawyers.

July 14, 2021

Belarusian authorities must immediately end crackdown on civil society

Human Rights House Foundation (HRHF) strongly condemns today’s actions by the Belarusian authorities against independent civil society and human rights defenders.