Առաջարկների հրավեր – Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը

ՈւԺԵՂ. կայուն, թիրախային խմբերի ուղղվածություն ունեցող, դիմացկուն և լավ կառավարմամբ բաց ՀԿներ 

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիր 

Ֆինանսավորվում է Եվրամիության կողմից և կառավարվում է Մարդու իրավունքների տուն հիմնադրամի (Human Rights House Foundation) կողմից

Առաջարկների հրավեր

Դիմելու վերջնաժամկետը՝ 2021 թվականի հունվարի 8, ժ․ 17:00 CET

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, GeorgianRomanian, and Ukrainian.

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն աջակցում է քաղաքացիական հասարակության կողմից ղեկավարվող ծրագրերին, որոնք ուղղված են քաղաքացիների և համայնքների հետ իրազեկման և ներգրավվածության ամրապնդմանը, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան ազգային և միջազգային շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության խթանմանը և ներգրավմանը: Հաջողված ծրագրերը կնպաստեն հետևյալներից առնվազն մեկին՝ խոսքի, միավորումների և հավաքների ազատություններ և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունք: Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ունի երկու դիմելու եղանակ` փոքր դրամաշնորհներ (մինչև 10,000 եվրո ֆինանսավորմամբ) և մեծ դրամաշնորհներ (մինչև 20,000 եվրո ֆինանսավորմամբ):

Ծրագրին մասնակցելու իրավունակություն`

 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը աջակցություն է տրամադրում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների գործընկերություններին։
  • Փոքր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություն, որոնցից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ (Մոլդովայում իրականացվող ծրագրերի համար դիմումները չեն պահանջում Մարդու իրավունքների տան անդամի մասնակցություն, քանի որ, ներկայում Մարդու իրավունքների տուն Մոլդովայում չկա):
  • Խոշոր դրամաշնորհների հայտերը պետք է ներառեն առնվազն երկու երկրներից առնվազն երեք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ (Հայաստան, Բելառուս, Վրաստան, Մոլդովա, Ռուսաստան կամ Ուկրաինա) և դիմող կազմակերպություններից մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ:
 • Ծրագրերը պետք է ունենան հետևյալ բաղադրիչներից մեկը`
  • Խթանել խոսքի, միավորումների, հավաքների ազատությունները և մարդու իրավունքների պաշտպան լինելու իրավունքը քաղաքացիական հասարակության և համապատասխան շահագրգիռ կողմերի միջև երկխոսության միջոցով՝ ազգային և միջազգային մակարդակով,
  • Իրազեկում և ներգրավում քաղաքացիների և համայնքների հետ,
  • Մեծ դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում աջակցվող ծրագրերը պետք է իրականացվեն մեկից ավելի երկրներում:

Իրավունակ երկրներ`

 • Հայտերը կընդունվեն Հայաստանում հայտատուների իրավունակ խմբերից: 

Հայտատուի իրավունակություն`

Իրավունակ երկրների քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են դիմել դրամաշնորհների համար հետևյալ բնութագրերով`

 • Դիմող կազմակերպությունները կարող են լինել գրանցված կամ չգրանցված: Սակայն, նրանք պետք է կարողանան ցույց տալ ծրագրի իրականացման երկրում կամ երկրներում նախագիծն իրականացնելու կարողություն,
 • Իրավասու կազմակերպությունները կարող են ներառել նաև համայնքային կազմակերպություններ, քաղաքացիական նախաձեռնություններ և/կամ անկախ լրատվական կազմակերպություններ,
 • Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրը չի ֆինանսավորում անհատներին,
 • Հայտատու կազմակերպություններից առնվազն մեկը պետք է լինի Մարդու իրավունքների տան անդամ,
 • Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները կարող են միայն մեկ դիմում ներկայացնել, որպես հիմնական հայտատու: Սակայն, նրանք կարող են գործընկեր լինել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի անսահմանափակ թվով դիմումներում,
 • Մարդու իրավունքների տները, քաղաքական կազմակերպությունները, կրոնական կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունները և անհատները ֆինանսավորման իրավունակ չեն: 

Ծրագրերի տեսակներ, որոնք կարող են ֆինանսավորվել Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագրի շրջանակներում`

 • Քաղաքականության ուսումնասիրություն, վերլուծություն և ներգրավում քաղաքականության ձևավորման, իրականացման, մոնիտորինգի և վերլուծության գործընթացներում, ներառյալ ներգրավումը մարդու իրավունքների ազգային և տարածաշրջանային ծրագրերի և ռազմավարությունների մեջ,
 • Մոնիտորինգ, վերահսկողական գործունեություն, մարդու իրավունքների քաղաքականության և որոշումների կայացման գործընթացների, հանրային ռեսուրսների կառավարման իրականացման և օրենսդրության վերաբերյալ զեկուցում,
 • Ցանցերի, համակարգման համաժողովների, հարթակների և այլնի խթանում` համատեղ ոլորտային վերլուծություն ձեռնարկելու և 4 հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ գործողությունների ծրագրեր ձևավորելու և իրականացնելու համար,
 • Բազմաթիվ մակարդակներում և ոլորտներում ՔՀԿ-ների միջև փորձի և գիտելիքների փոխանակման աջակցություն (թիրախային երկրների ՔՀԿ-ների շրջանում, ներառյալ մարդու իրավունքներով չզբաղվող ՔՀԿ-ները), ներառյալ տեղեկատվության և հաղորդակցության գործիքների և նյութերի մշակումը, փորձի և լավագույն գործելակերպերի փոխանակումը, գործընկերների հետ փոխադարձ ուսուցման սեմինարները, ՔՀԿ-ների միջև թվինինգը, դասընթացների մշակումն ու մատուցումը,
 • Քաղաքացիների և համայնքների ներգրավվածության խթանում համայնքային փառատոնների, ցուցահանդեսների, միջոցառումների, ակցիաների միջոցով,
 • Մարդու իրավունքների շահերի, ընտրողների ընտրության կարիքների և մտահոգությունների բացահայտում, այդ թվում՝ սոցհարցումների միջոցով, հարցերի ձևակերպում և տարբեր մակարդակներով կառավարություններին ներկայացում, համատեղ տեսակետների մշակում և ներկայացում և ներգրավում տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ կառուցողական երկխոսության մեջ՝ կառուցվածքային և արդյունավետ կերպով օգտագործելով նաև լրատվամիջոցները:

Ծրագրերի օրինակներ, որոնք չեն ֆինանսավորվի`

 • Մեկանգամյա իրադարձություններ
 • Աջակցություն քաղաքական կուսակցություններին 

Հասանելի ֆինանսավորում`

Քաղաքացիական հասարակության դրամաշնորհների ծրագիրն ընդունում է մինչև 12 ամիս տևողությամբ ծրագրերի հայտեր և մինչև հետևյալ գումարների չափով`

 • 10,000 եվրո փոքր դրամաշնորհների համար
 • 20,000 եվրո մեծ դրամաշնորհների համար

Ընտրության չափանիշներ`

Նախապատվությունը կտրվի այն նախագծերին, որոնք`

 • Ավելի փոքր կազմակերպություններ են ներգրավում ծայրամասերից,
 • Կենտրոնանում են կանանց, փոքրամասնությունների, ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների և իրավապաշտպան փաստաբանների վրա,
 • Ներառում են մարդու իրավունքների ոլորտից դուրս գտնվող կազմակերպություններ:

Ինչպես դիմել

Դիմումի ձևաթղթերի կամար կարելի է դիմել` grants@humanrightshouse.org:

Լրացված դիմումները, որոնք ներառում են դիմում (Հավելված 1) անգլերենով կամ հայերենով (Հավելված 2) և աշխատանքային պլան (Հավելված 3), պետք է ներկայացվեն grants@humanrightshouse.org:

 • Փոքր դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Փոքր դրամաշնորհ»:
 • Մեծ դրամաշնորհ ստանալու հայտերի համար խնդրում ենք վերնագրի տողում գրել «Մեծ դրամաշնորհ»:

Հարցե՞ր:

Հարցերի և վիրտուալ տեղեկատվական աշխատաշրջանների վերաբերյալ տեղեկատվության համար դիմեք HRHF՝ grants@humanrightshouse.org:

Latest

March 29, 2021

House-to-House 2021: Call for applications

Human Rights House Foundation announces a call for applications to House-to-House Project Fund 2021. HRHF welcomes all Human Rights Houses, their member organisations as well as organisations and actors from outside of the network to apply for funding.

March 26, 2021

Council of Europe must issue recommendation to member states to combat SLAPPs

HRHF joins over 100 international organisations calling on the Council of Europe (CoE) to act on the growing threat of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs).

March 25, 2021

HRC46: Civil society presents key takeaways from Human Rights Council

HRHF joins 17 organisations led by ISHR in a joint statement at the 46th session of the UN Human Rights Council sharing reflections on the key outcomes the Council session, as well as the missed opportunities to address key issues and situations including pushbacks and other human rights violations faced by migrants and refugees, and the human rights situations in several countries.