Конкурс заявок: Програма грантів для розвитку громадянського суспільства

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства підтримує проекти, ініційовані громадянським суспільством та спрямовані на зміцнення зв’язків і взаємодії з громадянами та громадами, а також на сприяння і участь в діалозі між громадянським суспільством і відповідними національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Термін подачі заявок: 18 Грудня 2020, до 17:00 за Центральноєвропейським часом.

СТРОНГ: Стійкі, орієнтовані на цільові групи, життєздатні та відкриті НУО з ефективним управлінням (STRONG: Sustainable, Target-group oriented, Resilient, and Open NGOs with Good Governance)

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства

Фінансується Європейським союзом і управляється Фондом Домів прав людини

Конкурс заявок

Термін подачі заявок: 18 Грудня 2020, до 17:00 за Центральноєвропейським часом

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, GeorgianRomanian, and Ukrainian.

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства підтримує проекти, ініційовані громадянським суспільством та спрямовані на зміцнення зв’язків і взаємодії з громадянами та громадами, а також на сприяння і участь в діалозі між громадянським суспільством і відповідними національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Успішні проекти сприятимуть заохоченню, щонайменше, однієї з наступних свобод: свобода вираження, свобода асоціацій, свобода зібрань, і право бути правозахисником. У Програмі грантів для розвитку громадянського суспільства доступні два шляхи подачі заявок: малі гранти (на суму до 10 000 євро) і великі гранти (на суму до 20 000 євро).

Проекти, які можуть брати участь в програмі:

 • Програма грантів для розвитку громадянського суспільства надає підтримку альянсам організацій громадянського суспільства.
  • Заявки на малі гранти повинні включати не менше двох організацій громадянського суспільства, одна з яких повинна бути членом Дому прав людини.
  • Заявки на гранти повинні включати не менше трьох організацій громадянського суспільства, щонайменше, з двох країн, і одна з організацій-заявників повинна бути членом Дому прав людини.
 • Проекти мають включати один з наступних компонентів:
  • Заохочення свободи вираження, свободи зібрань та права бути правозахисником за допомогою участі в діалозі між громадянським суспільством і відповідними зацікавленими сторонами на національному та міжнародному рівнях;
  • Освітньо-інформаційна кампанія та взаємодія з громадянами та спільнотами.
  • Проекти, підтримувані в рамках програми великих грантів, повинні бути реалізовані більш ніж в одній країні.

Країни, які можуть брати участь в програмі:

 • Заявки будуть прийматися від країн, що відповідають критеріям відбору груп претендентів у Грузії, Молдові, та Україні. 

Заявники, які можуть брати участь у програмі:

Організації громадянського суспільства в країнах, що мають право на отримання грантів, можуть подавати заявки на отримання грантів в межах наступних параметрів:

 • Організації-кандидати можуть бути як зареєстрованими, так і незареєстрованими. Тим не менш, вони повинні бути в змозі продемонструвати потенціал для реалізації проекту в країні або країнах його реалізації.
 • У число відповідних організацій можуть також входити суспільно-масові, громадянські ініціативи та/або незалежні медійні організації.
 • Програма грантів громадянського суспільства не фінансує окремих осіб.
 • Щонайменше, одна з організацій-кандидатів повинна бути членом Дома прав людини.
 • Організації громадянського суспільства можуть подати тільки одну заявку в якості головного заявника. У той же час вони можуть брати участь в необмеженій кількості заявок на участь в Програмі грантів на розвиток громадянського суспільства.
 • Дома прав людини, політичні організації, релігійні організації, політичні партії і приватні особи не мають права на фінансування. 

Типи проектів, які можуть фінансуватися в рамках Програми грантів на розвиток громадянського суспільства:

 • Політичні дослідження, аналіз і участь в процесах формулювання, реалізації, моніторингу та аналізу політики, включаючи участь у національних та регіональних програмах і стратегіях в області прав людини;
 • Моніторинг, спостереження, звітність з політики і процесів прийняття рішень в сфері прав людини, здійснення, законодавство і управління державними ресурсами;
 • Сприяння розвитку мереж, координаційних форумів, платформ, тощо з метою проведення спільного секторального аналізу, а також розробці і реалізації планів дій з чотирьох фундаментальних прав;
 • Сприяння обміну досвідом і знаннями між ОГС на різних рівнях і в різних секторах (між ОГС цільових країн, включаючи ОГС, що не займаються питаннями прав людини), в тому числі шляхом розробки інформаційних і комунікаційних інструментів і матеріалів, обміну досвідом і кращими практиками, проведення семінарів з взаємного навчання, встановлення двосторонніх зв’язків між ОГС, розробки та проведення навчальних заходів;
 • Сприяння залученню громадян і громад шляхом організації громадських фестивалів, виставок, заходів, акцій;
 • Виявлення інтересів, потреб і проблем в області прав людини, в тому числі за допомогою опитувань громадської думки, формулювання питань і спілкування з урядами на різних рівнях; формування та подання спільних думок і участь в конструктивному діалозі з різними зацікавленими сторонами, а також конструктивне і ефективне використання засобів масової інформації.

Приклади проектів, які не будуть фінансуватися:

 • Разові заходи
 • Підтримка політичних партій 

Доступне фінансування:

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства приймає заявки на проекти терміном до 12 місяців і в межах таких сум:

 • 10 000 євро для малих грантів
 • 20 000 євро для великих грантів

Заявки на отримання малих грантів

Критерії відбору:

Пріоритет надаватиметься проектам, які:

 • Передбачають участь невеликих організацій з периферії
 • Віддають перевагу правам жінок, правам меншин, правам ЛГБТ-спільноти та правозахисників.
 • Включають організації, що не належать до правозахисного сектору.

Як подати заявку

Форми заявок можна запросити за адресою електронної пошти grants@humanrightshouse.org.

Заповнені заявки, які включають в себе Заявку (Додаток 1) англійською, російською або українською, Бюджет (Додаток 2) і Робочий план (Додаток 3), слід подавати за адресою grants@humanrightshouse.org.

 • Для заявок на малий грант, прохання вказати «Малий грант» в рядку «Тема».
 • Для заявок на великий грант, прохання вказати «Великий грант» в рядку «Тема».

Питання?

З питань – і для отримання інформації про віртуальні інформаційні сесії – звертайтесь до Фонду Домів прав людини за адресою  grants@humanrightshouse.org.

Latest

March 2, 2021

HRC46: Joint NGO letter addressing human rights crisis in Belarus

On 2 March 2021, Human Rights House Foundation (HRHF) was among 13 international NGOs calling on the UN Human Rights Council to create a new mechanism assisting in the process of accountability for human rights violations in Belarus. The NGOs also outlined several key elements that a new mechanism should contain.

March 1, 2021

Патрабуем неадкладнага перагляду прысудаў і вызвалення 7 палітычных зняволеных

Усе гэтыя акалічнасці даюць падставы сцвярджаць, што пераслед указаных асобаў носіць палітычна матываваны характар, а самі асобы з’яўляюцца палітычнымі зняволенымі.

March 1, 2021

Патрабуем неадкладнага вызвалення палітвязняў Марыі Сафонавай і Андрэя Сысуна

У гэтым кантэксце лічым пазбаўленне волі Марыі Сафонавай і Андрэя Сысуна палітычна матываваным, а саміх Марыю Сафонаву і Андрэя Сысуна палітычнымі зняволенымі.