СТРОНГ: Стійкі, орієнтовані на цільові групи, життєздатні та відкриті НУО з ефективним управлінням (STRONG: Sustainable, Target-group oriented, Resilient, and Open NGOs with Good Governance)

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства

Фінансується Європейським союзом та управляється Фондом Домів прав людини

Конкурс заявок

Кінцевий термін подачі заявок: 31 січня 2020, до 17:00 за Центральноєвропейським часом

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in English, Armenian, Belarusian, Georgian, Romanian (Moldova), Russian, and Ukrainian.

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства підтримує проекти, ініційовані громадянським суспільством та спрямовані на зміцнення зв’язків та взаємодії з громадянами та громадами, а також на сприяння та участь у діалозі між громадянським суспільством і відповідними національними та міжнародними зацікавленими сторонами.

Успішні проекти сприятимуть просуванню, щонайменше, однієї з наступних свобод: свобода вираження поглядів, свобода асоціацій, свобода зібрань, а також право бути правозахисником.

У Програмі грантів для розвитку громадянського суспільства доступні два шляхи подачі заявок: малі гранти (на суму до 10 000 євро) та великі гранти (на суму до 20 000 євро).

Проекти, які можуть брати участь у програмі:

 • Програма грантів для розвитку громадянського суспільства надає підтримку альянсам організацій громадянського суспільства.
  • Заявки на малі гранти повинні включати не менше двох організацій громадянського суспільства, одна з яких повинна бути членом Дому прав людини (за виключенням проектів, які здійснюватимуться на території Молдови, зважаючи на відсутність Дому прав людини у цій країні).
  • Заявки на гранти повинні включати не менше трьох організацій громадянського суспільства, щонайменше з двох країн, і при цьому одна з організацій-заявників повинна бути членом Дому прав людини.
 • Проекти мають включати один з наступних компонентів:
  • Просування свободи вираження поглядів, свободи зібрань та права бути правозахисником шляхом участі в діалозі між громадянським суспільством та відповідними зацікавленими сторонами на національному та міжнародному рівнях;
  • Інформаційно-просвітницька робота та взаємодія з громадянами та спільнотами.
  • Проекти, підтримувані в рамках програми великих грантів, повинні бути реалізовані у більш ніж одній країні. 

Країни, які можуть брати участь у програмі:

 • Приймаються до розгляду заявки на здійснення проектів у Вірменії, Білорусі, Грузії, Молдові та Україні. 

Заявники, які можуть брати участь у програмі:

Організації громадянського суспільства в країнах, які мають право на участь у програмі, можуть подавати заявки на отримання грантів за умови відповідності наступним параметрам:

 • Заявки на участь можуть бути подані як зареєстрованими, так і незареєстрованими організаціями. Однак вони повинні продемонструвати достатній потенціал для здійснення проекту в країні або країнах його реалізації.
 • До участі у конкурсі також допускаються громадянські ініціативи, суспільно-масові та/або незалежні медійні організації.
 • Програма грантів для розвитку громадянського суспільства не передбачає фінансування окремих осіб.
 • Щонайменше одна з організацій-заявників повинна бути членом Дома прав людини (за виключенням проектів, які здійснюватимуться на території Молдови, зважаючи на відсутність Дому прав людини у цій країні).
 • Організації громадянського суспільства можуть подати тільки одну заявку в якості провідної організації-заявника. У той же час вони можуть виступати у якості співзаявників у необмеженій кількості заявок на участь в Програмі грантів для розвитку громадянського суспільства.

Дома прав людини, політичні та релігійні організації, політичні партії та приватні особи не мають права на отримання фінансування. 

Типи проектів, які можуть фінансуватися в рамках Програми грантів для розвитку громадянського суспільства:

 • Політичні дослідження, аналітична робота, а також участь в процесах формулювання, реалізації, моніторингу та аналізу політики, включаючи участь у національних та регіональних програмах і стратегіях в області прав людини;
 • Моніторинг, спостереження, складання звітів про політику та процеси прийняття рішень у сфері прав людини, здійснення, законодавство та управління державними ресурсами;
 • Сприяння розвитку мереж, координаційних форумів, платформ тощо з метою проведення спільного секторального аналізу, а також розробки та реалізації планів дій з просування чотирьох фундаментальних прав;
 • Сприяння обміну досвідом та знаннями між ОГС на різних рівнях і в різних секторах (між ОГС цільових країн, включаючи ОГС, які не опікуються питаннями захисту прав людини), в тому числі шляхом розробки інформаційних та комунікаційних інструментів та матеріалів, обміну досвідом та кращими практиками, проведення семінарів зі взаємного навчання, встановлення двосторонніх зв’язків між ОГС, розробки та проведення навчальних заходів;
 • Сприяння залученню громадян та громад шляхом організації громадських фестивалів, виставок, заходів, акцій;
 • Виявлення інтересів, потреб та проблем в області прав людини, в тому числі шляхом проведення опитувань громадської думки, формулювання питань та спілкування з урядами на різних рівнях, формування та подання спільних думок, участь в конструктивному діалозі з різними зацікавленими сторонами, а також конструктивне і ефективне використання засобів масової інформації.

Приклади проектів, які не будуть фінансуватися:

 • Разові заходи
 • Підтримка політичних партій 

Доступне фінансування:

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства приймає заявки на проекти тривалістю до 12 місяців і в межах наступних сум:

 • 10 000 євро для малих грантів
 • 20 000 євро для великих грантів

Критерії відбору:

Пріоритет надаватиметься проектам, які:

 • Передбачають участь невеликих організацій з периферії
 • Приділяють основну увагу правам жінок, правам меншин, правам ЛГБТ-спільноти та правозахисникам.
 • Включають організації, які не належать до правозахисного сектору. 

Як подати заявку

Заповнені форми заявок та супровідні документи, включаючи Заявку на отримання гранту, Бюджет та Робочий план, слід подавати через портал управління грантами ФДПЛ за адресою hrhf.smapply.org.

Форми заявок можна запросити за адресою електронної пошти grants@humanrightshouse.org.

Процес оцінювання

Процес оцінювання заявок триває до 10 тижнів та включає в себе спілкування із заявниками.

Є питання?

Організації можуть направляти свої запитання англійською, російською, вірменською, білоруською, грузинською, румунською або українською мовою на електронну адресу ФДПЛ grants@humanrightshouse.org до 24 січня 2022 року.

ФДПЛ проведе віртуальну Інформаційну сесію 25 січня 2022 року о 12:00 за місцевим часом у Женеві / о 13:00 – у Києві / о 15:00 – в Єревані, щоб відповісти на всі питання щодо конкурсу заявок, заявкової документації та інших пов’язаних тем. Інформаційна сесія проводитиметься англійською та російською мовами із забезпеченням синхронного перекладу. Форма реєстрації для участі в Інформаційній сесії доступна тут: https://humanrightshouse-org.zoom.us/webinar/register/WN_oYiX9otoR4mxSAPFMpb6cQ.