Конкурс заявок: Програма грантів для розвитку громадянського суспільства

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства підтримує проекти, ініційовані громадянським суспільством та спрямовані на зміцнення зв’язків і взаємодії з громадянами та громадами, а також на сприяння і участь в діалозі між громадянським суспільством і відповідними національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Термін подачі заявок: 18 Грудня 2020, до 17:00 за Центральноєвропейським часом.

СТРОНГ: Стійкі, орієнтовані на цільові групи, життєздатні та відкриті НУО з ефективним управлінням (STRONG: Sustainable, Target-group oriented, Resilient, and Open NGOs with Good Governance)

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства

Фінансується Європейським союзом і управляється Фондом Домів прав людини

Конкурс заявок

Термін подачі заявок: 18 Грудня 2020, до 17:00 за Центральноєвропейським часом

This page is available in another language

This page is available in several languages: read this page in EnglishGeorgianRomanian, and Ukrainian.

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства підтримує проекти, ініційовані громадянським суспільством та спрямовані на зміцнення зв’язків і взаємодії з громадянами та громадами, а також на сприяння і участь в діалозі між громадянським суспільством і відповідними національними та міжнародними зацікавленими сторонами. Успішні проекти сприятимуть заохоченню, щонайменше, однієї з наступних свобод: свобода вираження, свобода асоціацій, свобода зібрань, і право бути правозахисником. У Програмі грантів для розвитку громадянського суспільства доступні два шляхи подачі заявок: малі гранти (на суму до 10 000 євро) і великі гранти (на суму до 20 000 євро).

Проекти, які можуть брати участь в програмі:

 • Програма грантів для розвитку громадянського суспільства надає підтримку альянсам організацій громадянського суспільства.
  • Заявки на малі гранти повинні включати не менше двох організацій громадянського суспільства, одна з яких повинна бути членом Дому прав людини.
  • Заявки на гранти повинні включати не менше трьох організацій громадянського суспільства, щонайменше, з двох країн, і одна з організацій-заявників повинна бути членом Дому прав людини.
 • Проекти мають включати один з наступних компонентів:
  • Заохочення свободи вираження, свободи зібрань та права бути правозахисником за допомогою участі в діалозі між громадянським суспільством і відповідними зацікавленими сторонами на національному та міжнародному рівнях;
  • Освітньо-інформаційна кампанія та взаємодія з громадянами та спільнотами.
  • Проекти, підтримувані в рамках програми великих грантів, повинні бути реалізовані більш ніж в одній країні.

Країни, які можуть брати участь в програмі:

 • Заявки будуть прийматися від країн, що відповідають критеріям відбору груп претендентів у Грузії, Молдові, та Україні. 

Заявники, які можуть брати участь у програмі:

Організації громадянського суспільства в країнах, що мають право на отримання грантів, можуть подавати заявки на отримання грантів в межах наступних параметрів:

 • Організації-кандидати можуть бути як зареєстрованими, так і незареєстрованими. Тим не менш, вони повинні бути в змозі продемонструвати потенціал для реалізації проекту в країні або країнах його реалізації.
 • У число відповідних організацій можуть також входити суспільно-масові, громадянські ініціативи та/або незалежні медійні організації.
 • Програма грантів громадянського суспільства не фінансує окремих осіб.
 • Щонайменше, одна з організацій-кандидатів повинна бути членом Дома прав людини.
 • Організації громадянського суспільства можуть подати тільки одну заявку в якості головного заявника. У той же час вони можуть брати участь в необмеженій кількості заявок на участь в Програмі грантів на розвиток громадянського суспільства.
 • Дома прав людини, політичні організації, релігійні організації, політичні партії і приватні особи не мають права на фінансування. 

Типи проектів, які можуть фінансуватися в рамках Програми грантів на розвиток громадянського суспільства:

 • Політичні дослідження, аналіз і участь в процесах формулювання, реалізації, моніторингу та аналізу політики, включаючи участь у національних та регіональних програмах і стратегіях в області прав людини;
 • Моніторинг, спостереження, звітність з політики і процесів прийняття рішень в сфері прав людини, здійснення, законодавство і управління державними ресурсами;
 • Сприяння розвитку мереж, координаційних форумів, платформ, тощо з метою проведення спільного секторального аналізу, а також розробці і реалізації планів дій з чотирьох фундаментальних прав;
 • Сприяння обміну досвідом і знаннями між ОГС на різних рівнях і в різних секторах (між ОГС цільових країн, включаючи ОГС, що не займаються питаннями прав людини), в тому числі шляхом розробки інформаційних і комунікаційних інструментів і матеріалів, обміну досвідом і кращими практиками, проведення семінарів з взаємного навчання, встановлення двосторонніх зв’язків між ОГС, розробки та проведення навчальних заходів;
 • Сприяння залученню громадян і громад шляхом організації громадських фестивалів, виставок, заходів, акцій;
 • Виявлення інтересів, потреб і проблем в області прав людини, в тому числі за допомогою опитувань громадської думки, формулювання питань і спілкування з урядами на різних рівнях; формування та подання спільних думок і участь в конструктивному діалозі з різними зацікавленими сторонами, а також конструктивне і ефективне використання засобів масової інформації.

Приклади проектів, які не будуть фінансуватися:

 • Разові заходи
 • Підтримка політичних партій 

Доступне фінансування:

Програма грантів для розвитку громадянського суспільства приймає заявки на проекти терміном до 12 місяців і в межах таких сум:

 • 10 000 євро для малих грантів
 • 20 000 євро для великих грантів

Заявки на отримання малих грантів

Критерії відбору:

Пріоритет надаватиметься проектам, які:

 • Передбачають участь невеликих організацій з периферії
 • Віддають перевагу правам жінок, правам меншин, правам ЛГБТ-спільноти та правозахисників.
 • Включають організації, що не належать до правозахисного сектору.

Як подати заявку

Форми заявок можна запросити за адресою електронної пошти grants@humanrightshouse.org.

Заповнені заявки, які включають в себе Заявку (Додаток 1) англійською, російською або українською, Бюджет (Додаток 2) і Робочий план (Додаток 3), слід подавати за адресою grants@humanrightshouse.org.

 • Для заявок на малий грант, прохання вказати «Малий грант» в рядку «Тема».
 • Для заявок на великий грант, прохання вказати «Великий грант» в рядку «Тема».

Питання?

З питань – і для отримання інформації про віртуальні інформаційні сесії – звертайтесь до Фонду Домів прав людини за адресою  grants@humanrightshouse.org.

Latest

December 1, 2020

Патрабуем неадкладнага вызвалення палітвязня Яна Салановіча

У суме Яну прысуджана 86 сутак адміністрацыйнага арышту, 27 з якіх ён знаходзіцца ў ЦІП. Ёсць асцярогі, што Ян можа быць падвергнуты арышту на яшчэ большыя тэрміны.

December 1, 2020

#StopSLAPPs: Coalition calls on EU to take action against gag lawsuits targeting watchdogs.

Human Rights House Foundation is among 60 organisations jointly calling for the EU to take action against SLAPPs – the gag lawsuits silencing journalists, activists and human rights defenders across Europe. The coalition of organisations today endorses the Model EU Anti-SLAPP Directive ahead of the European Commission’s launch of its European Democracy Action Plan (EDAP).

November 30, 2020

Патрабуем неадкладнага вызвалення палітвязня Максіма Паўлюшчыка

Напісанне на асфальце надпісу “Не забудзем” не з’яўляецца хуліганствам.