UN-Iraq

UN’s Security Council will debate a resolution that might authorize an American military attack on Iraq. In a letter to the Norwegian Minister of Foreign Affairs the Human Rights House Foundation urges Norway to work towards a peaceful solution, and to vote in consistency with the UN pact. Read the letter (Norwegian language) (17 October)
 

UN’s Security Council will debate a resolution that might authorize an American military attack on Iraq. In a letter to the Norwegian Minister of Foreign Affairs the Human Rights House Foundation urges Norway to work towards a peaceful solution, and to vote in consistency with the UN pact. (17 October 2002)

Utenriksminister Jan Petersen
Postboks 8114 Dep, 0032 Oslo
Oslo, 17.10.02

FN og Irak: Norge må stemme i samsvar med FN-pakten
Iraks mulige besittelse av masseødeleggelsesvåpen og mulig bruk av dem, drøftes i et ekstraordinært møte i FNs Sikkerhetsråd onsdag 16.10.02 og torsdag 17.10.02. Forslag til resolusjon som mer eller mindre er klart autoriserer USA til å gå til militært angrep på Irak, legges fram.

I et brev til utenriksminister Jan Petersen 15.10.02 skriver professor dr.juris Ståle Eskeland at Norges holdning og stemmegivning kan bli avgjørende for utfallet av avstemningen. Videre påpeker han at det nå er “fare for at USA, med støtte av enkelte andre land, vil handle i strid med FN-pakten og/eller få flertall i Sikkerhetsrådet for vedtak i strid med FN-pakten.”

Som medlem av Sikkerhetsrådet har Norge ansvar for at Irak-spørsmålet behandles i samsvar med FN-pakten. Norge bør arbeide for en fredelig løsning på konflikten og må ta en selvstendig stilling, ikke basere seg på Sikkerhetsrådets endelige beslutning. Som forsker Henrik Thune ved NUPI også nylig har påpekt, har regjeringen tre spørsmål å forholde seg til i denne saken:

1) Utgjør Irak en direkte og umiddelbar trussel mot internasjonal fred og sikkerhet?
2) Finnes det alternativer til krig dersom Irak ikke underkaster seg effektive våpeninspeksjoner?
3) Er trusselen fra Irak større enn mulige utilsiktede konsekvenser av en krig (tap av menneskeliv, bruk av masseødeleggelsesvåpen, destabilisering av Irak, og undergraving av krigen mot terrorisme)?

Det finnes ingen entydige svar på disse spørsmålene. Norge bør arbeide for at Irak-spørsmålet behandles i samsvar med Folkeretten. Dette bør veie tyngre enn ønsket om å hindre splittelse i Sikkerhetsrådet. Det er av avgjørende betydning at Norge ikke bidrar til å undergrave Folkeretten.

Vennlig hilsen

for Maria Dahle

Daglig leder
Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Latest

March 2, 2021

HRC46: Joint NGO letter addressing human rights crisis in Belarus

On 2 March 2021, Human Rights House Foundation (HRHF) was among 13 international NGOs calling on the UN Human Rights Council to create a new mechanism assisting in the process of accountability for human rights violations in Belarus. The NGOs also outlined several key elements that a new mechanism should contain.

March 1, 2021

Патрабуем неадкладнага перагляду прысудаў і вызвалення 7 палітычных зняволеных

Усе гэтыя акалічнасці даюць падставы сцвярджаць, што пераслед указаных асобаў носіць палітычна матываваны характар, а самі асобы з’яўляюцца палітычнымі зняволенымі.

March 1, 2021

Патрабуем неадкладнага вызвалення палітвязняў Марыі Сафонавай і Андрэя Сысуна

У гэтым кантэксце лічым пазбаўленне волі Марыі Сафонавай і Андрэя Сысуна палітычна матываваным, а саміх Марыю Сафонаву і Андрэя Сысуна палітычнымі зняволенымі.