Stop the human rights abuses!

A letter formulated by HRH and signed by 13 Norwegian human rights organisations was today sent to the Norwegian Prime Minister, demanding that observers are allowed access to Jenin and other reoccupied territories; that the violations must be investigated and the perpetrators brought to justice; that the parties respect human rights, UN Resolutions and international humanitarian law; and that the financial assistance to Israel from the US must be conditional. (Norwegian language) (15 April 2002)
 

A letter formulated by HRH and signed by 13 Norwegian human rights organisations was today sent to the Norwegian Prime Minister, demanding that observers are allowed access to Jenin and other reoccupied territories; that the violations must be investigated and the perpetrators brought to justice; that the parties respect human rights, UN Resolutions and international humanitarian law; and that the financial assistance to Israel from the US must be conditional. (15 April 2002)

Brev fra norske menneskerettigsorganisasjoner til Statsminister Kjell Magne Bondevik

13 organisasjoner fra NGO-Forum for menneskerettigheter har, med Stiftelsen Menneskerettighetshuset (HRH) i spissen, sendt følgende brev til Kjell Magne Bondevik om Israels brudd på menneskerettighetene i den palestinske flykningeleiren Jenin.

Til: Statsminister Kjell Magne Bondevik 
cc: Utenriksminister Jan Petersen
Israels Ambassade i Norge
Palestine Liberation Organisation, Norge
Norsk presse 
Dato: 15.04.02
Fra: NGO-Forum for menneskerettigheter v/
Amnesty International
Antirasistisk senter
Den norske Helsingforskomité
Den norske Tibetkomité
Flyktningerådet
Human-Etisk Forbund
International Society for Health and Human Rights
Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
Norsk Folkehjelp
Redd Barna
Stiftelsen Egil Raftos Hus
Stiftelsen Menneskerettighetshuset (HRH)
Worldview Rights

Stans overgrepene!

NGO-Forum for menneskerettigheter ved undertegnende er dypt bekymret over rapporter om massakre i den palestinske flyktningleiren Jenin. Jenin er erklært militært område av Israel. Israel har tatt i bruk apachehelikoptre og F16 jagerfly, og bulldosere har kjørt tvers igjennom bolighus. Flere av de døde blødde i hjel som følge av at Israel hindret ambulanser i å slippe frem.

Israel bryter menneskerettighetene og internasjonal humanitær rett. Israel benytter kollektive avstraffelser av den palestinske sivilbefolkningen, og har også fortsatt med utenomrettslige henrettelser, tortur og vilkårlige fengslinger. I tillegg har Israel tatt medisinsk personell til fange og beskutt ambulanser. FNs høykommisær Mary Robinson har bedt Israel om å få inspisere Vestbredden, men det har ikke kommet meldinger om at hun har fått tillatelse til dette.

Vi viser til FNs Sikkerhetsråds resolusjoner 1402 (2002) og 1403 (2002) som krever at Israel umiddelbart trekker seg ut av de palestinske områdene som ble gjenokkupert etter 29 mars i år, og at våpenhvile innføres.

Israel vil ikke kunne stoppe de grufulle palestinske selvmordsaksjonene eller bidra til å skape varig fred gjennom ulovlig okkupasjon av palestinske områder og grov undertrykking av palestinernes rettigheter. Varig fred kan kun oppnås gjennom respekt for menneskerettighetene og internasjonal rett. En politisk løsning må være basert på FN-resolusjonene 1397 (2002), 194 (1948), 242 (1967) og 338 (1973) og prinsippet om land for fred. Vi ber den norske regjering arbeide for følgende:

at partene respekterer FN-resolusjonene, Genevekonvensjonen, menneskerettighetene og internasjonal rett
at det snarest utplasseres internasjonale observatører i området, og at Israel slipper inn disse
at FN umiddelbart setter ned en kommisjon som gransker overgrepene, at Israel slipper inn denne, og at de ansvarlige stilles for retten
at USA stiller klare betingelser for sin økonomiske bistand til Israel
 

Om NGO-forum for menneskerettigheter
Norske menneskerettighetsorganisasjoner har gjennom en årrekke samarbeidet nært med sikte på gjensidig informasjon og felles markeringer. Dette samarbeidet har fungert innenfor et eget nettverk,- NGO-forum for menneskerettigheter, siden 1991. NGO-forum skal være et forum der uavhengige  menneskerettighetsorganisasjoner i Norge møtes for å gjensidig informere hverandre om egen aktivitet og synspunkter på aktuelle spørsmål.

Med vennlig hilsen

Bjørn Engesland

Den Norske Helsingforskomité                            

 

Borghild Krokan

Stiftelsen  Menneskerettighetshuset

 

Nora Sveaass                                                              

International Society for Health and Human Rights

 

Pål Meland

Den norske Tibet-komité

 

Petter Eide                                                                          

Amnesty International                                                

 

Nadeem Butt

Antirasistisk Senter

 


Steinar Sørlie                                                                      

Flyktningerådet            

 

Lars Gule   

Human-Etisk Forbund

 

 

Rune Berglund Steen                                                            

Norsk Organisasjon for Asylsøkere                                

 

Eva Bjøreng

Norsk Folkehjelp

Gro Brækken                                                                  

Redd Barna                                                                 

 

Kari Amble      

Stiftelsen Egil Raftos Hus

 


Geir O. Andreassen

Worldview Rights

 

Latest

January 27, 2021

Патрабуем неадкладнага перагляду прысудаў і вызвалення 31 палітычнага зняволенага

Пераслед гэтых асобаў носіць палітычна матываваны характар, а самі асобы з’яўляюцца палітычнымі зняволенымі.

January 27, 2021

Спыніць ціск на арганізацыі грамадзянскай супольнасьці ў сувязі з рэалізацыяй іх права на доступ да фінансаваньня

21 студзеня Дэпартамэнт фінансавых расследаваньняў Камітэту дзяржаўнага кантролю распачаў праверку Асьветніцкай праваабарончай установы “Офіс па правах людзей з інваліднасьцю”.

January 27, 2021

House-to-House 2021: Call for applications

Human Rights House Foundation announces a call for applications to House-to-House Project Fund 2021. HRHF welcomes all Human Rights Houses, their member organisations as well as organisations and actors from outside of the network to apply for funding.