Human Rights House Foundation

Azerbaijan

Azerbaijan – Human Rights House in Azerbaijan

The idea of establishing a Human Rights House in Baku appeared for the first time in 2003. In 2007, the HRH Azerbaijan was registered as an international branch of the HRHF, and officially opened in 2009. In accordance with the order of the Azerbaijani Ministry of Justice of 10 March 2011 the activities of HRH Azerbaijan have been ceased. Partner organisations of HRH Azerbaijan continue all activities, until an agreement with authorities on the reopening of HRH Azerbaijan is reached.

Human rights trends

Image: UPDATED: Human rights lawyer Intigam Aliyev sentenced to pre-trial detention in Azerbaijan 
Copyright: http://www.tia.az

UPDATED: Human rights lawyer Intigam Aliyev sentenced to pre-trial detention in Azerbaijan

Continuing its crackdown against civil society, the authorities in Azerbaijan today sentenced the human rights lawyer Intigam Aliyev to 3-months pre-trial detention, a few days after sentencing human rights defenders Leyla Yunus, her husband Arif Yunus and Rasul Jafarov. 10 Aug 2014 »

Image: Azerbaijan, map 
Copyright: rferl.org

Azərbaycanda analoqu olmayan repressiya: hakimiyyət orqanları tərəfindən tənqidi səsləri susdurmaq ü

Azərbaycanın hakimiyyət orqanları bir-birinin ardınca ölkə rəhbərliyinin əsas tənqidçilərinə qarşı misli görünməmiş təzyiqlər həyata keçirir. Onlarla QHT-in bank hesabları bağlanıb və ofislərində axtarışlar aparılır. Beynəlxalq cəmiyyət hədəf alınmış və həbs edilmiş insan hüquqları müdafiəçilərini qorumaq üçün təcili tədbirlər görməlidir. Azərbaycan hal-hazırda Avropa Şurasının sədridir və beynəlxalq standartlara uyğun hərəkət etmək, təqib və repressiyalara son qoymaq və bütün həbs edilmiş insan hüquqları müdafiəçilərini azad etmək üçün daha böyük öhdəliyə sahibdir. 09 Aug 2014 »

Image: Azerbaijan, map 
Copyright: rferl.org

Беспрецедентные репрессии в Азербайджане: пытаясь заглушить критические выступления, власти бросают

Власти Азербайджана прибегли к беспрецедентным репрессиям против гражданского общества, арестовав одного за другим основных критиков руководства страны. Банковские счета более десятка НПО блокируются, в их офисах проводятся обыски. Международное сообщество должно незамедлительно использовать все меры для защиты преследуемых и заключенных под стражу правозащитников. Азербайджан в настоящее время председательствует в Совете Европы, что в еще большей степени обязывает государство соблюдать международные стандарты прав человека, прекратить преследование и репрессии и освободить всех заключенных в тюрьму правозащитников. 09 Aug 2014 »

Image: Azerbaijan, map 
Copyright: rferl.org

Unprecedented repression in Azerbaijan: key civil society leaders imprisoned

The authorities of Azerbaijan are leading an unprecedented crackdown against civil society by arresting, one after the other, key critics of the country’s leadership. Bank accounts of more than a dozen NGOs are blocked and their offices are being searched. The international community should urgently use all measures to protect targeted and imprisoned human rights defenders. Azerbaijan is currently chairman of the Council of Europe and has an even greater obligation to live up to international standards, stop the persecution and repression, and release all imprisoned human rights defenders. 09 Aug 2014 »

Image: Source: http://www.nhc.no/no/nyheter/Human+rights+defender's+office+demolished+in+Baku.9UFRzS4Z.ips 
Copyright: Norwegian Helsinki Committee

UPDATED: Azerbaijan authorities detain Leyla Yunus and Arif Yunus

Human rights defender Leyla Yunus and her husband Arif Yunus have been arrested on 30 July 2014. Leyla Yunus was sentenced to 3 months pre-trial detention. On 5 August 2014, Arif Yunus was also sentenced to 3 months pre-trial detention. We call for the immediate and unconditional release of Leyla Yunus and Arif Yunus, as we see this as part of the persecution against human rights defenders in Azerbaijan. 05 Aug 2014 »

See more trends »

Image: Azerbaijan: Still a not-free-state

Numerous violations of human rights show that ensuring effective compliance with human rights is a serious challenge to Baku. »

Azerbaijan - Baku

You need to upgrade your Flash Player to view interactive map

Page navigation